World Cup 2018: Cổ động viên Mexico thích phở Việt Nam

Cổ động viên Mexico

đến Nga cổ vũ

World Cup 2018

. (Ảnh: Trần Giáp/Vietnam+)

Trần Giáp (Moskva/Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *