Trường đại học Việt Nam đưa robot vào giảng dạy, nghiên cứu

Robot NAO đang biểu diễn và giao lưu với sinh viên. (Ảnh: Sỹ Tuyên/Vietnam+)

Robot NAO đang biểu diễn và giao lưu với sinh viên. (Ảnh: Sỹ Tuyên/Vietnam+)

Robot NAO đang biểu diễn và giao lưu với sinh viên. (Ảnh: Sỹ Tuyên/Vietnam+)

Sỹ Tuyên (TTXVN/Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *