Người Việt Nam tại Sri Lanka “Góp sức bảo vệ Biển Đông”

Cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka quyên góp ủng hộ các chiến sỹ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại

Sri Lanka

)

(Vietnam+)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *