Nga tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên nước ngoài

Truyền thông Nga ngày 4/7 dẫn thông tin từ Bộ Giáo dục và Khoa học của nước này

cho biết sắp tới công dân nước ngoài sẽ có cơ hội thực hiện các thủ tục nhập

học, thi vào các trường đại học Nga ngay tại nước mình.

Dự luật và các quy định liên quan sẽ được Bộ Giáo dục và Khoa học Nga đưa

ra thảo luận công khai vào mùa Thu tới. Đây là kết quả phối hợp giữa Bộ Giáo dục

và Khoa học với Bộ Ngoại giao Nga. Giám sát vấn đề này là các Thứ trưởng Giáo

dục Andrei Povalko và Alexander Klimov.

Dự kiến vào tháng 11 tới, Nga sẽ đưa ra bộ các tài liệu và chương trình,

để đảm bảo đồng bộ một “chu trình giáo dục thiết thực” gồm thi, tuyển chọn và

tiếp nhận sinh viên, chuyển từ khóa học này sang khóa học khác (có thể cho thôi

học hay chuyển sang trường đại học khác)…

Ước tính, hàng năm, với nguồn chi từ

ngân sách nhà nước, các trường đại học Nga sẽ tiếp nhận 15.000 sinh viên nước

ngoài từ 150 quốc gia.

Hiện trên lãnh thổ Nga có 750 cơ sở giáo dục đại học với 250.000 sinh viên

nước ngoài của 150 quốc gia theo học. Hơn 40.000 sinh viên trong số này đang học

cao học với kinh phí trích từ ngân sách Liên bang Nga.

Theo Bộ Giáo dục và Khoa

học Nga, số

sinh viên nước ngoài

hiện chiếm khoảng 2,3% tổng số sinh viên và dự

kiến sẽ tăng lên 6% vào năm 2015 và 10% vào năm 2018.

Để hiện thực hóa dự án trên, Nga cần công nhận chứng chỉ giáo dục của các

trường phổ thông nước ngoài tại nước này.

Theo Luật giáo dục mới có hiệu lực từ

ngày 1/9 tới, Nga sẽ công nhận cấp và trình độ phổ thông của học sinh nước ngoài

căn cứ theo thỏa thuận song phương. Các học sinh nước ngoài muốn theo học các

trường đại học

Nga

phải vượt qua kỳ thi của Cơ quan quản lý Giáo dục và Khoa học

LB (Rosobrnadzor)./.

(TTXVN)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *