Hong Kong bỏ đi hơn 2 triệu chiếc bánh Trung Thu

Tết Trung Thu năm 2011 vừa kết thúc, tổ chức bảo vệ môi trường

Hong Kong liền tiến hành điều tra ngẫu nhiên đối với 278 gia đình tại Đặc khu

Hành chính này của Trung Quốc, kết quả phát hiện vào 2010, trung bình mỗi gia

đình Hong Kong mua 2,73 hộp bánh

Trung Thu

, sau đó 0,91 hộp bị bỏ đi.

Tổng cộng số lượng

bánh Trung Thu

người

Hong Kong

bỏ đi năm

2010 là 2,12 triệu chiếc, tăng 12% so với năm 2009 và đủ để chất đầy 25 sân

bóng rổ tiêu chuẩn.

Cuộc điều tra còn phát hiện có tới một nửa số gia đình được

hỏi nói là không ăn hết thức ăn trong bữa cơm đoàn viên ngày Tết Trung Thu.

Trong số đó, 72% cho biết còn thừa từ 10%-20% thức ăn và 20%

cho biết họ đã vứt ngay số thức ăn còn thừa của bữa cơm đoàn viên ngày Tết

Trung Thu đi.

Theo tính toán của tổ chức bảo vệ môi trường Hong Kong, tổng

lượng thịt các loại mà các gia đình Hong Kong

bỏ đi

sau bữa cơm đoàn viên ngày

Tết Trung Thu năm 2010 là 481 tấn.

Đây không chỉ là một sự lãng phí khá lớn, mà còn ảnh hưởng

tiêu cực tới môi trường. Vì thế, nhiều nhà hoạt động vì môi trường ở Hong Kong đã lên tiếng kêu gọi người dân nên tận dụng chí

ít là số bánh Trung Thu thừa để tặng cho những người cần tới nó.

Sau Tết Trung Thu năm nay, tại nhiều tòa nhà ở Hong Kong, người ta đã thấy xuất hiện những thùng quyên tặng

bánh phục vụ mục đích từ thiện./.

Hà Ngọc/Hong Kong (Vietnam +)

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *